darbs ar sevi

Es varu!

Mana darba mērķis ir - palīdzēt klientam nostāties uz kājām! Ne tāpat vien uz kājām, bet tā, lai cilvēkam gribas smaidīt, strādāt, atpūsties - respektīvi, lai viņa ķermenī mājo vesels gars un acīs ir vēlme dzīvot.

Šeit darbs ar sevi ir tieši tas instruments, kas ir vajadzīgs pozitīvu rezultātu sasniegšanai. Un es esmu 100% pārliecināta, ka, ja cilvēks ir gatavs patiesi, regulāri, ik dienu pastrādāt ar sevi - tad cilvēks reāli ir spējīgs sākt dzīvot kvalitatīvu dzīvi.

Es darbu ar sevi redzu 3 līmeņos - gara stāvokļa, emocionālajā un fiziskajā - visi šie līmeņi ir vienlīdz svarīgi. Tad, kad tie ir veselīgi funkcionējoši, tad arī acīs ir dzīvīgums.

Es mācu, skaidroju, demonstrēju ar piemēriem zināšanas par darbu ar sevi. Sāku no pašiem pamatiem un pakāpeniski virzos uz nākošajiem posmiem. Klienta uzdevums ir - konsultācijas laikā izskaidroto, apgūto materiālu pielietot reālā praksē savā ikdienā. Tālāk seko nākamā tikšanās, kur mēs (uz jau esošo, prakses rezultātā nostiprināto zināšanu bāzes) būvējam nākamo darba ar sevi posmu.

Darbs ar sevi sākas ar teicienu: "Es varu!"